Whiplash

Whiplash is een bekend begrip, veel mensen praten daarover. Bij whiplash moet u denken aan klachten die ontstaan wanneer het hoofd ten opzichte van de romp een zwiepende beweging naar achteren en naar voren heeft gemaakt. Dit komt veel voor bij kopstaartbotsingen. Zelfs met een goed afgestelde hoofdsteun kan het hoofd nog een behoorlijke zwieper maken, waarbij meestal direct klachten optreden aan nek, hoofd, schouders en rug.

Kenmerk van een whiplash is dat er op foto’s en scans niet wordt gezien wat afwijkend is. Artsen kunnen whiplash dan ook niet makkelijk verklaren. Er wordt gesproken over het niet kunnen objectiveren van de klachten omdat er immers niets wordt gezien bij onderzoek. Medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen zijn ook van mening dat, als er al sprake zou zijn van klachten, deze hoogstens tijdelijk kunnen zijn. Gedacht wordt aan klachten die maximaal zes maanden duren.

Toch worden er voor whiplash regelmatig grote schadevergoedingen uitgekeerd. Hoe kan dat dan? Dat komt omdat uiteindelijk niet de dokter bepaalt of er sprake is van recht op schadevergoeding, maar de jurist. Het gaat dus niet om medische causaliteit, maar om juridische causaliteit. Als het juridisch toerekenbaar is dat de klachten zijn ontstaan door het ongeval en het hele medisch dossier aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunnen schadeposten juridisch worden toegerekend aan de veroorzaker van het ongeval. Dan moet er gewoon een schadevergoeding worden betaald.